• IGFA ARABA KIRALAMA
  • (+30) 22510 25505
  • (+30) 693 2257309

Gizlilik koruması

KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI VE KULLANIMI

igfa.gr kişisel bilgilerinizi ancak aşağıdaki durumlarda saklamaktadır.

a) ziyaretçi/ kullanıcı servislerine giriş yaptığında ve

b) servislerini kullandığında


igfa.gr kişisel bilgilerinizi şu üç genel amaç için saklamaktadır:

• müşterisine/ kullanıcısına genel tercihleri ile paralel, sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi vermek için.

• igfa.gr’de sunulan hizmetlerle ilgili müşteri/ kullanıcı memnuniyet bilgisine erişmek için.

• müşterilerini yeni hizmetlerinden haberdar etmek için.


E-TİCARET HİZMETİ

igfa.gr’nin e-ticaret hizmeti kullanımı için, ziyaretçiden/ kullanıcıdan aşağıdaki bilgiler talep edilmektedir: Ad-Soyad/ Şirket Adı - Adres - ΤΚ - Telefon - e-mail - fax - Vergi numarası -Vergi dairesi - Şehir - Ülke - Kart bilgileri . Yukarıdaki bilgiler, gerekli faturalama evraklarının hazırlanması ve igfa.gr’nin muhasebe kayıtları için talep edilmektedir. Kullanıcının/ üyenin aksi bir talebi olmadıkça igfa.gr bu bilgilerden kiralayan tercihlerini belirlemek ve yeni teklifler sunmak amacıyla faydalanabilir. Ziyaretçinin/ kullanıcının satın alma tercihlerini de içeren bu bilgiler, sözleşmede belirtilen özel durumlar dışında, asla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.


KART BİLGİLERİ

Ziyaretçinin/ kullanıcının, igfa.gr'den aldığı hizmetin ödemesinde kullandığı kart, yalnız belirtilen işlemde ve yalnız bir kez kullanılacaktır. igfa.gr işlemin gerçekleştirilmesi esnasında kullanım koşulları kabul edilen finansal kurumların, kişisel bilgilerin kullanımı şartlarından sorumlu değildir.GEÇERLİ HUKUKİ MAKAM

igfa.gr, hizmetlerinin faydalanıcısının/ ziyaretçinin kişisel bilgilerinin idaresi ve korunmasında, işaret edilen kurallara ve Yunan kanunlarının ilgili düzenlemelerine (Kişisel Bilgilerin Korunması Komitesi Başkanının kararları ile tamamlanan kişinin ve kişisel nitelikteki bilgilerin korunması hakkındaki 2472/1997 sayılı kanun, 207/1998 ve 79/2000 sayılı düzenlemeler ile 2819/2000 sayılı kanunun 8. maddesi, 2774/1999 sayılı kanun ve Avrupa hukukunun 95/46/EK ve 97/66/EK yönergeleri) tabidir. igfa.gr her durumda, ziyaretçinin/ kullanıcının bilgilendirilmesinin akabinde ve var olan veya muhtemel hukuki çerçeve kapsamında, kişisel bilgilerin korunmasına dair şartları değiştirme hakkını saklı tutar. Eğer herhangi bir ziyaretçi/ kullanıcı, önceden görülen bu kişisel bilgilerin korunması şartlarını onaylamıyorsa igfa.gr hizmetlerinden yararlanmamakla borçludur.