• IGFA АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ
  • (+30) 22510 25505
  • (+30) 693 2257309

СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

igfa.gr съхранява личните Ви данни само при долу посочените условия:

a) ако посетителят/ потребителят посети сервиза и

б) при използване на сервиз


igfa.gr съхранява личните Ви данни поради следните три важни обстоятелства:

• да информира посетителя/ потребителя за услугите които предлага и които са паралелни с избора на потребителя.

• да получи обратна информация от посетителя/ потребителя за услугите които предлага igfa.gr.

• да информира клиента си за новите си услуги.
УСЛУГИ НА Е-ТЪРГОВИЯ

За предлагане на е търговия igfa.gr изисква от посетителите/ потребителите си следните данни: Име-Фамилия/Име на фирмата-Адрес-Идентификационен Номер-Телефон-е-маил-факс-Данъчен номер-Данъчна Служба-Град-Страна-Данни на банковата карта. Горепосочените данни се изискват са попълване на необходимите фактури и за вписването им в счетоводните сметки на igfa.gr. Ако посетителите/ потребителите не са против, igfa.gr може да използва тези данни за определяне изискванията на своя клиент и при предлагане на нови оферти. Тези данни които съдържат и избора за закупуване на посетителите/ потребителите в никакъв случай няма да се споделят с трети лица освен специалните положения отбелязани в договора.


ДАННИ НА КАРТАТА


Картата която посетителите/ потребителите използват за получените услуги от страна на igfa.gr ще се използва само веднъж за ползваната услуга и в никакъв случай след това. igfa.gr не отговаря за използване на личните данни по време на извършване на заплащането от страна на финансовите органи.


ВАЛИДНИЯ ПРАВЕН ОРГАН

Използването и съхраняването на личните данни на използващите услугите /посетителите на igfa.gr подлежи на разпоредбите на Гръцките закони (Наредби за запазване на правата и личните особености на определените лица с номера 2472/1997, 207/1998 и 79/2000 на Закон с номер 2774/1999, решение от страна на Председателя на Комитета за Опазване на Личните Данни и разпоредби на Европейското право с номера 95/46/приложение и 97/66/приложение). igfa.gr запазва правото си при всякакви условия да променя условията за запазване на личните данни в рамките на валидните правни закони, след уведомяване на посетителя/ потребителя. При условие че който и да е посетител/ потребител не одобрява условията за запазване на личните му данни от страна на igfa.gr, се задължава да не се възползва от предлаганите му услуги.