• IGFA АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ
  • (+30) 22510 25505
  • (+30) 693 2257309

Политика за анулиране

Промяна на резервацията:  Промяната в резервациите изисква ново пресмятане на цената, проверка на свободните автомобили, проверка на цените в периода на наем и проверка на офиса за връщане и т.н... При резервациите онлине не се приемат промени от името на наемателя, мястото на приемане и данните на кредитната карта. В такъв случай моля анулирайте старата резервация и направете нова.


Отказ на резервацията: Състояние на отказ от резервацията: Ако се откажете от резервацията една седмица преди пристигането си, цялата заплатена сума се възобновява в пълен размер на картата Ви, в случай че резервацията се анулира в периода от една седмица до 48 часа Ви - ще се възобнови 50% от предплатата, а ако резервацията се измени в по малко от 48 часа време - независимо от това кога е направена резервацията, ще се удържи 100 % от предплатата.

No-show: При положение No-show ще се кредитира цялата сума на наема. При положение на закъсняване от страна на наемателя, ще бъдат валидни часа и деня посочени в резервацията. При закъсняване  на наемателя с повече от четири часа, IGFA Наем на Автомобили си запазва правото за ликвидиране на резервацията на дадената кола без каквато и да е гаранция за друга резервация.


При удължаване времето на наем или Промяна на мястото за Предаване: За удължаване времето на наем или при Промяна на мястото за Предаване на Автомобила е нужно съгласието на IGFA Наем на Автомобили. Възможна е промяна в заетостта на Автомобила по време на вашата заявка за наем на Автомобили и поради това е нужно да върнете Автомобила в часа и деня посочени в резервацията или договора за наем.


Предварително плащане - Обезпечение: За всички наеми е необходимо обезпечение в което да се предвидят сумата, начина на заплащане и вида на самата гаранция. При условие на  Предварително плащане обезпечението (като застраховки, гориво,...и др.) е колкото самият наем + процент за щети + 150€ екстра за всеки ден за наем. При положение че заплащането на наема се извърши с кредитна карта обезпечението е колкото самият наем +  процент за щети. В същото време е нужно притежателят на кредитната карта да е там по време на самото наема на Автомобила. При всички случаи в които не е избрана застраховката за щети CDW, размера на обезщетението е в размера на самата кола.